ژیلا
واسا

گفتگو با آقای سعید اویسی بازیگر و فیلم شناس

پردیس پارس

                                             رستوران پردیس                                                                                    قنادی پارس 

شما اینجا هستید: گالری مصاحبه گفتگو با آقای سعید اویسی بازیگر و فیلم شناس