پخش مستقیم از رادیو ام ان اف روی موج اف ام ردیف 100.2
صدای ما را روزهای یکشنیه از ساعت 13 تا 18 بصورت مستقیم از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید